Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Bogacki Władysław, jeden z najwybitniejszych fotografików polskich w okresie międzywojennym. Członek Fotoklubu Polskiego. Profesor, z zawodu pedagog, matematyk, ukonczył politechnikę i uniwersytet we Lwowie oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
 
Pochodził z rodziny artystów, jego dziadek był rzeźbiarzem, a ojciec malarzem - jednym z uczniów Jana Matejki. Swoją twórczość fotograficzną zaczął prezentować już w 1911r. Na wystawach krajowych i zagranicznych uzyskał 52 medale oraz wiele wyróżnień i dyplomów. Ostatnią, retrospektywną wystawę swoich prac (wraz z pokazem zdobytych medali i dyplomów), obejmującą całokszyałt 62-letniej pracy twórczej, zorganizowano w 1973r. w Krakowie, w którym spędził resztę swokego życia.
 
fot. Bogacki Władysław 
 
Władysław Bogacki został patronem Krakowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Reprezentant tradycji piktorialnej w polskiej fotografii. Jego prace z lat 30. XX w. pozostają w kręgu idei fotografii ojczystej, stworzonej przez Jana Bułhaka. Kolejnym etapem twórczości było, podobnie, jak w przypadku innych piktorialistów, fotografowanie ulic miejskich, głównie krakowskich i toczącego się na nich życia. Z tego okresu pochodzą interesujące, kameralne, fotograficzne portrety osób spotkanych podczas miejskich wędrówek.
 
fot. Bogacki Władysła
W górę